Informuojame, kad Dostava.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naršydami svetainėje arba paspausdami mygtuką Supratau Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukus bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite privatumo politikoje.

Supratau
 1. SĄVOKOS
  1. Internetinė parduotuvė – www.dostava.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
  2. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris yra užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje ir/arba perka Internetinėje parduotuvėje, ar naudojasi kitomis Internetinės parduotuvės paslaugomis, kuris yra a) veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs įstatymų nustatyto atitinkamiems sandoriams sudaryti amžiaus, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotus atstovus, c) fizinio ar juridinio asmens tinkamai įgalioti atstovai.
  3. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, Privatumo politika.
  4. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos (toliau – Taisyklės).
  5. Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas – neatskiriama Taisyklių dalis, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Internetine svetaine.
  6. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
 2. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Sudarydami Pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą bei šiose Pirkimo-pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis atlyginti pristatymo išlaidas.
  2. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės (išskyrus atvejus dėl alkoholinių ir energinių gėrimų prekybos ir jų pristatymo jaunesniems nei 18 metų asmenims), jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija publikuojama Internetinės parduotuvės svetainėje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Internetinės parduotuvės svetainėje. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su naujos redakcijos Taisyklėmis pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje per savo Internetinėje parduotuvėje sukurtą ar kitas savo paskyras pirmą kartą po naujos redakcijos Taisyklių paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje.
  4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir yra privalomas abiem Šalims.
  5. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis bei Privatumo politika ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo- taisyklėmis ir Privatumo politika arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika.
  6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis Internetinėje parduotuvėje ar naudojantis Internetine parduotuve saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Privatumo politika.
  7. Prekės yra užsakomos iš Lietuvos ir Lenkijos prekybos tinklų. Dostava.lt yra tarpininkas tarp pirkėjo ir prekybos tinklo.
 3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  6. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
  7. Pirkėjas yra atsakingas už Interneto parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, registracijos formoje ir/ar užsakymo paraiškoje, pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
  8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
  9. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  10. Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinės parduotuvės svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Internetinės parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Internetinėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.
  2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, keisti prekių asortimentą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą ar blokuoti Pirkėjo prisijungimą prie Internetinės parduotuvės per kitas Pirkėjo paskyras socialiniuose ir kituose tinkluose.
  5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
  6. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjui prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir Internetinėje parduotuvėje nurodytais bei Pirkėjo pasirinktais terminais.
  7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  8. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  9. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Tokiu atveju Pardavėjas taip pat turi teisę pristatyti mažesnį prekių kiekį arba nepristatyti prekės. Pakeitus prekę analogiška ar panašia preke, taip pat pristačius mažesnį prekių kiekį ar prekės nepristačius, dėl to susidariusį kainų skirtumą - Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes ir raštu pareikalavo grąžinti pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes. 
  10. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Internetinėje parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  11. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  12. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Internetinės parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, pakeitimus. Informacijos pateikimas Internetinėje parduotuvėje laikomas tinkamu informavimu.
  13. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  14. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  15. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
 5. REGISTRACIJA IR NAUDOJIMASIS INTERNETINE PARDUOTUVE
  1. Pirkėjas gali naudotis Internetine parduotuve (peržiūrėti ir rinktis prekes, dėti jas į krepšelį) neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje.
  2. Tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai ir laiku suteikti Pirkėjui siūlomas paslaugas, Pirkėjas, norėdamas pirkti Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ir pateikti užsakymo paraišką, turi atlikti papildomus Pirkėją identifikuojančius veiksmus ir užsiregistruoti Internetinės parduotuvės sistemoje vienu iš Internetinėje parduotuvėje nurodytu būdu.
  3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registruojantis Pirkėjo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  4. Užpildydamas registracijos formą Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Internetinėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.
  5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu registracijos duomenis keisti, papildyti
  6. Užsiregistruodamas ir/ar naudodamasis Internetine parduotuve Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir/ar lankydamasis Internetinėje parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
 6. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Pirkimo pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir mokėjimo patvirtinimas.
  2. Tuo atveju, kai pagal galiojančius teisės aktus tam tikras prekes (pvz. alkoholinius gėrimus) gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys, Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl tokių prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta Pardavėjo mažmeninės parduotuvės adresu nuo to momento, kai Pardavėjas (Pardavėjo tinkamai įgaliotas atstovas) atitinkamų prekių pristatymo metu įsitikina, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis pilnametis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes.
  3. Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais.
  2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas, Pirkėjui raštu pareikalavus, išmokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes. Pirkėjui nepateikus prašymo išmokėti kainos skirtumą, šie Pirkėjo pinigai yra saugomi Internetinės parduotuvės paskyroje ir gali būti Pirkėjo panaudojami kito apsipirkimo Internetinėje parduotuvėje metu atsiskaitant už prekes. Pardavėjas pasilieka teisę parduoti sveriamas prekes su 10 proc. svorio paklaida, nekompensuodamas Pirkėjui sumų, susidarusių dėl svorio skirtumų.
  3. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai):
   1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste - Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
   2. Apmokėjimas grynais pinigais pristatymo metu;
   3. Kitas Internetinėje parduotuvėje įdiegtas ar nurodytas atsiskaitymo būdas.
  4. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
  5. Pirkėjo užsakymas laikomas pateiktu ir pradedamas vykdyti nedelsiant nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą momento.
  6. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
  7. PVM sąskaitą - faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Internetinės parduotuvės sistemoje bei siunčia Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui išrašytas sąskaitas – faktūras Pirkėjas bet kada gali pasitikrinti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje.
  8. Pirkėjui grąžinami pinigai, t.y. Pardavėjo įsiskolinimas Pirkėjui (už grąžinamas prekes, susidarius kainų skirtumui prekės pakeitimo analogiška ar panašia preke atveju, už Pardavėjui perduotą užstatinę tarą ir kitais atvejais), kaupiami Internetinėje parduotuvėje esančioje Pirkėjo paskyroje ir panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui už prekes kito apsipirkimo Internetinėje parduotuvėje metu. Nenorėdamas pinigų kaupti Internetinės parduotuvės paskyroje, Pirkėjas pateikia Pardavėjui prašymą pervesti pinigus į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaitoma už prekes. Pirkėjui pareikalavus, pinigai Pirkėjui pervedami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
  9. Pirkėjas Internetinės parduotuvės paskyroje taip pat turi galimybę kaupti pinigus už Pirkėjo atliekamus marketingo veiksmus (pvz., už draugo pakvietimą apsipirkti Internetinėje parduotuvėje ir kt.) bei kitus Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nurodytus veiksmus (pvz., VIP anketos užpildymą). Šie pinigai yra virtualūs, t.y. jie nepervedami Pirkėjui, o, Pirkėjui pageidaujant, panaudojami atsiskaitymui už prekes kito apsipirkimo Internetinėje parduotuvėje metu.
  10. Nuolaidos Interneto parduotuvėje nėra sumuojamos ir atsiskaitymo už prekes metu pritaikoma viena Pirkėjo pasirinkta nuolaida.
 8. PREKIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRISTATYMAS
  1. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
  2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Internetinėje parduotuvėje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Internetinėje parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma Internetinėje parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
  4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.
  5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Internetinės parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu. Už teisingus pristatymo adreso duomenis atsako Pirkėjas.
  6. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Internetinės parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai galima to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus greitai gendančių prekių kainą bei prekių pristatymo ir kitus logistikos mokesčius (prekės kelionės iš tiekėjo į sandėlį, prekės pristatymo Pirkėjui kaštus bei kitas išlaidas).
  7. Prekių nepristačius dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjo išskaičiuojami logistikos mokesčiai gali nesutapti su pristatymo mokesčiu, taikytu Pirkėjui užsakant prekes, ir gali būti didesni.
  8. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Paradvėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl kito nei šiose Taisyklėse nustatyto prekių pristatymo laiko.
  9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  10. Pirkėjas prekių kokybę, kiekį ir asortimentą privalo patikrinti nedelsiant prekių pristatymo dieną. 
  11. Pirkėjas apie netinkamos kokybės, kiekio ar asortimento prekes privalo informuoti Pardavėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo prekių pristatymo Pirkėjui el. laišku adresu info@dostava.lt, pateikdamas Pardavėjui nekokybiškos prekės nuotrauką ir/ar pretenziją dėl prekių kiekio ir/ar asortimento.
  12. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina Internetinės parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.
  13. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui ar kurjeriui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą: (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo pardavimo laikoma nesudaryta.
 9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  1. Visų Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informacijos apie prekių savybes teisingumą atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose.
  4. Pardavėjas nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus privalo suteikti prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į prekės gamintoją ar kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį.
  5. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 10. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
  1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu adresu info@dostava.lt.
  2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.
  3. Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  4. Taisyklių 10.3 punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
   1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
   2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
   3. taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, „Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvpos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
  5. Pirkėjo pateikti užsakymai, kai prekėms pristatyti pasirinkta kita (sekanti) po užsakymo pateikimo einanti diena neatšaukiami. Atsisakęs priimti prekes Pirkėjas atlygina Pardavėjui greitai gendančių prekių kainą bei prekių pristatymo ir kitas logistikos išlaidas (prekių kelionės iš tiekėjo į sandėlį, bei kitas išlaidas).
  6. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  7. Pirkėjas įsigijęs nekokybišką prekę ar prekę, kurios galiojimo terminas yra pasibaigęs, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises.
  8. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo nurodytu prekių grąžinimo/keitimo laiku ir adresu. Visos su prekių keitimu ir/ar grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui.
  9. Grąžinant ar keičiant Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
  10. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
  11. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes ir raštu pareikalavo grąžinti pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes. Pirkėjui nepareikalavus grąžinti pinigus, šie pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui Internetinėje parduotuvėje kito apsipirkimo metu.
 11. ATSAKOMYBĖ
  1. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@dostava.lt.
  3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi dostava.lt (toliau – Pardavėjas) tvarko internetinėje parduotuvėje  (toliau – Internetinė parduotuvė) Pardavėjo kliento (toliau – Pirkėjų) asmens duomenis.
  2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato ši Politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
  3. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
  4. Naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis gali:
   1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, atitinkantys įstatymų nustatytą amžių, reikalingą sandoriams sudaryti;
   2. juridiniai asmenys;
   3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 2. Asmens duomenų tvarkymo principai
  1. Pardavėjas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
   1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
   2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
   3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
    1.  duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Internetinės parduotuvės taisyklių;
    2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
    3. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
    4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
   4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
   5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
   6.  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
   7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
   8.  Apie asmens duomenų tvarkymą įstatymų nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  1. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, apsilankiusio Internetinėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja Pirkėjo duomenis (vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, amžiaus grupę, telefoną, el. pašto adresą ir kitą Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo nurodytą informaciją) šiems tikslams:
   1. Tinkamai įvykdyti prekių užsakymus;
   2. Tinkamai vykdyti įstatymų reikalavimus dėl Pirkėjo amžiaus;
   3. Išspręsti problemas susijusias su prekių kokybe ar pristatymu;
   4. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., PVM sąskaitas-faktūras)
   5. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
   6. Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2. Registracijos Internetinėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
  3. Patvirtindamas prisijungimą prie Internetinės parduotuvės, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti prisijungiant bei naudojantis Internetine parduotuve, būtų tvarkomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika.
  4. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo tapatybės arba kitų Pirkėjo asmens duomenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Pardavėjas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
  5. Pirkėjas, pateikdamas Internetinėje parduotuvėje savo el. pašto adresą ir telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo el. laiškai ir/ar sms žinutės (įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai apie priimtą užsakymą, pristatytas prekes ir kt.), arba išimtiniais atvejais paskambinta. Pardavėjo el. laiškai ir/ar sms žinutės siunčiami Pirkėjui siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų naudojimąsi Internetine parduotuve ir/ar Pardavėjo teikiamomis paslaugomis bei tinkamą ir savalaikį užsakymų vykdymą.
  6. Norėdamas nebegauti Pardavėjo siunčiamų el. laiškų, Pirkėjas gali pasinaudoti Pardavėjo siunčiamuose el. laiškuose esančia el. laiškų atsisakymo (angl. „unsubscribe“) funkcija ar kreiptis į Pradavėją el. paštu, adresu info@dostava.lt, su prašymu nebesiųsti el. laiškų.
  7. Norėdamas nebegauti Pardavėjo siunčiamų sms žinučių, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. pašto adresu info@dostava.lt ir pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą.
 4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  1. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją apie Pirkėją trečiosioms šalims tik:
   1. jei yra Pirkėjo sutikimas;
   2. teikiant Internetinėje parduotuvėje paslaugas ar prekes arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis Pardavėjo pavedimu šioje Politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, prekių pristatymas ir pan.;
   3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje ar kitur Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktą informaciją;
  2. Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.
 6. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
  1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@dostava.lt
  2. Pirkėjas, sutikęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:
   1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
   2. atšaukti sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
  3. Pirkėjui pateikus pretenziją Pardavėjui dėl Pirkėjo asmens duomenų netinkamo rinkimo, tvarkymo ar saugojimo, atsakymas į pretenziją Pirkėjui pateikiamas per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
 7. Privatumo politikos keitimas
  1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Politikos sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša Internetinėje parduotuvėje.
  2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Internetinės parduotuvės sistemoje. 
  3. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimo naudojasi Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, yra laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.
 8. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

>